English     صفحه نخست
بخشنامه ها
ردیف شماره تاریخ موضوع فایل اطلاعیه پیوست
1120100271391/12/26ضرورت ارسال اطلاعات مربوط به مدیران نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان و متقاضیان تأسیس یا تبدیل به نهاد مالی به منظور تأیید صلاحیت حرفه ای یا تمدید آن از طریق ستان
2120100011389/02/28وظایف متولیان در قبال صندوقهای سرمایه گذاری
3120100021389/02/28حداکثر سود سپرده سال 1389
4120100031389/03/03نرخ تنزیل سود سهام تحقق یافته دریافت نشده
5120100041389/04/20در خصوص دریافت کارمزد از گواهی سپرده
6120100051389/05/23اصلاحات مورد نیاز در زمان بازگشت NAV
7120100061389/05/24نحوه تنزیل سود نقدی سهام موجود در پرتفوی صندوقهای سرمایه گذاری
8120100071389/05/25ارائه گزارشات ادواری نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان
9120100081389/05/26درج تاریخ صحیح در صورتهای مالی و گزارشات عملکرد صندوق
1012010009 138/90/67ضرورت اقدام فوری شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت برای پذیرش در بورس یا فرابورس ایران
11120100101389/10/19تسویه حساب فیمابین صندوق و کارگزاری ها پس از 3 روز کاری
12120100111389/10/20ارائه گزارشات ادواری نهادهای مالی سهامی خاص
13120100121389/10/20ارایه گزارشات ادواری توسط شرکتهای تامین سرمایه
14120100131389/10/29اقدام مدیران صندوقهای سرمایه گذاری برای دریافت مجوز سبدگردانی
15120100141389/12/14ارائه گزارشات ادواری توسط کانونهای نهادهای مالی
16120100151390/02/05چک لیست صندوقهای سرمایه گذاری
17120100161390/02/07شرایط پذیرش مدیر سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری
18120100171390/11/01ممنوعیت افتتاح حساب سپرده نزد ضامن/ ضامنهای جبران خسارت یا سود صندوق یا خرید گواهی سپرده صادر شده توسط آنها
19120100181390/11/30لزوم ارائه داده ها و اطلاعات روزانه صندوقها به سازمان بورس و اوراق بهادار
20120100191390/12/06مبنای محاسبه کارمزد مربوط به مدیردر مورد مابه التفاوت سود علی الحساب سپرده بانکی
21120100201390/12/06نرخ تنزیل سود سهام تحقق یافته دریافت نشده
22120100211391/05/04ضرورت ثبت و به روز رسانی دفاتر قانونی و تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر
2312010022 139/15/15لزوم سپرده گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
24120100231391/06/05تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوقهای سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس واوراق بهادار توسط متولی صندوقها
25120100241391/06/14لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی توسط صندوقهای سرمایه گذاری در هنگام سپرده گذاری
26120100261391/12/13لزوم اخذ گواهی امضای دیجیتال توسط نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان
27120100271391/12/26الزام به نقد نمودن دارایی های صندوق در دورۀ اولیه تصفیه صندوق
28120100281392/02/02استقرار واحد مبارزه با پولشویی در نهادهای مالی تحت نظارت
29120100291392/02/17ارایه گزارش‌ها و اطلاعات شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مادر (هلدینگ) (سهامی خاص)ثبت شده نزد سازمان از طریق سایت کدال
30120100301392/02/22تعیین دورۀ اولیۀ تصفیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ، محاسبۀ خالص ارزش روز دارایی‌ها و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی این دوره
31120100311392/03/21لزوم محاسبه نسبتهای موضوع ماده 7 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی براساس صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه یا میاندوره ای و اخذ نظر حسابرس و بازرس قانونی و ارسال آن به سازمان
32120100321392/04/31ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
33120100331392/06/06ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
34120100341392/08/25نحوه ارسال گزارشهای عملکرد و صورتهای مالی توسط صندوقهای سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق سامانه کدال(سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران)
3512010035 139/29/23لزوم ارایه گزارش ابال معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران یا فرابورس ایران به سازمان
36120100361392/11/13ضرورت تکمیل اطلاعات مربوط به نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان در سامانه ستان
37120100371392/12/07ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
38120100381392/12/28ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
39120100391393/01/17ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
40120100401393/03/18امکان سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی
41120100411393/03/26الزام مدیران سرمایه گذاری صندوقها به تهیه بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS) و افشای آن توسط مدیران صندوقهای سرمایه گذاری
42120100421393/08/07ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
43120100431393/09/04ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
44120100441393/10/01ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
45120100451393/12/13سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری در سهام و مختلط
46120100461394/01/16ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
47120100471394/01/31ادغام مجوزهای مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران، فر ابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی
48120100481394/03/10ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
4912010049 139/40/64الزام شرکتهای تامین سرمایه به اخذ مجوزهای لازم به منظور انجام فعالیتهای بازارگردانی موضوع تبصره 1 ماده 6 اساسنامه شرکتهای تامین سرمایه
50120100501394/06/22ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
51120100511394/10/19نحوه دریافت گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال
52120100521394/10/23ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
53120100531394/11/10الزام هماهنگی در خصوص طرحهای پژوهشی با مرکزر پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی
54120100541394/12/08ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
55120100551394/12/26ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
56120100561395/06/03ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
57120100571395/09/24ارسال اطلاعات صندوقهای سرمایه گذاری (xml) به سازمان بورس
58120100581395/09/24آموزش نحوه ارسال اطلاعات صندوقهای سرمایه گذاری (XML ) به سازمان بورس
59120100591395/09/24ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
60120100601395/09/28ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
1394/11/12-11:54 تاريخ به روز رسانی:   83527 تعداد بازديد:
 
Skip Navigation Links.

.
 
©2017 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.   نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
Email: info@seo.ir