English     صفحه نخست
ابلاغیه ها
ردیف شماره تاریخ موضوع فایل ابلاغیه پیوست
1 12020001 1389/03/23 ابلاغ دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری
2 12020002 1389/09/28 ابلاغ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان
3 12020003 1390/02/31 ابلاغ اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی مالی ارزی
4 12020004 1390/03/09 ابلاغ اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین‌شده
5 12020005 1390/03/11 ابلاغ نمونه اساسنامه و امیدنامۀ صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری
6 12020006 1390/07/19 ابلاغ دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت
7 12020007 1390/08/23 ابلاغ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایۀ نهادهای مالی
8 12020008 1390/09/21 ابلاغ دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی
9 12020009 1390/09/28 ابلاغ دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان
10 12020010 1390/10/03 ابلاغ آیین‌نامۀ اجرایی ماده (14) قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی
11 12020011 1390/10/20 ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه
12 120200012 1390/12/06 ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق قرض الحسنه
13 120200013 1391/02/25 دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه
14 120200014 1391/02/25
آستانۀ معاملات مشکوک به پولشویی (به ابلاغیه شماره 12020018 مراجعه شود).

15 120200015 1391/07/10 ابلاغ اساسنامه و امیدنامۀ صندوق سرمایه گذاری در سهام در اندازۀکوچک و در اندازۀ بزرگ
16 120200016 1391/07/09 شرایط معافیت شرکت سرمایه گذاری و مادر(هلدینگ) از ثبت نزد سازمان و حداقل سرمایه این نوع از نهاد‌های مالی
17 120200017 1391/07/16 شرایط معافیت شرکت‌های سهامی عام از ثبت نزد سازمان
18 120200018 1391/07/16 تغییر سقف معاملات مشکوک به پولشویی
19 120200019 1391/10/13 ابلاغ دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق‌های سرمایه گذاری و تعیین سقف کارمزد کارگزار برای معاملات به نام صندوق
20 120200020 1391/10/13 اشخاص حقوقی صالح برای ضمانت اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از سازمان
21 12020021 1391/10/25 شرایط اعمال مدارک حرفه‌ای بازار سرمایه در بررسی تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهاد‌های مالی
22 120200021 1391/10/26 اصلاحات دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردانی مصوب مورخ 29/08/1389
23 120200022 1391/10/25 شرایط لازم برای اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری
24 120200023 1392/02/15 امکان مشارکت صندوق­های سرمایه­گذاری در اندازۀ بزرگ در تعهد پذیره­نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت
25 120200024 1392/02/18 ابلاغ دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی و نحوۀ تعیین حسابرس در نهادهای مالی، بورس‌ها و کانون‌ها
26 12020025 1392/03/19 ابلاغ مجاز بودن کارگزاران به دریافت کارمزد کمتر از سقف کارمزد معاملات اوراق بهادار برای شرکتهای تامین سرمایه
27 12020026 1392/04/08 ابلاغ دستورالعمل انضباطی نهادهای مالی غیر کارگزار
28 12020027 1392/04/11
ابلاغ اساسنامه، امیدنامه و نحوه تعیین قیمت خرید و فروش در صندوق های سرمایه­ گذاری قابل معامله
29 12020028 1392/04/23 امکان سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران
30 12020029 1392/04/23 ابلاغ ضوابط اختصاصی واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در فرابورس ایران
31 12020030 1392/04/23 ابلاغ سقف کارمزد معاملات واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله مختلف در بورس/فرابورس
32 12020031
تعیین حداقل سرمایه شرکت‌های تأمین سرمایه
33 12030032 1392/06/28 اصلاح مواد 5 و6 دستورالعمل استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار
34 12020033 1392/08/19 ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهاد‌های مالی
35 12020034 1392/12/26
تغییر حداقل سرمایه صندوقهای سرمایه گذاری (به ابلاغیه 12020059 مراجعه شود).

36 12020035 1393/12/05 بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص موارد عدم شمول دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
37 12020036 1393/12/23 متن تغییرات اساسنامه، امیدنامه و دستورالعمل تاسیس و فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان
38 12020037 1393/02/31 لزوم وجود سه گروه سهامداری مستقل در ترکیب موسسین شرکتهای تامین سرمایه
39 12020038 1393/03/04
اوراق بهادار قابل سرمایه گذاری توسط سبدگردانها برای مشتریان(به ابلاغیه شماره 12020091 مراجعه شود)

40 12020039 1393/03/13 متن تغییرات نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوقهای سرمایه گذاری به منظور اختیاری نمودن استفاده از رکن ضامن نقدشوندگی
41 12020040 1393/03/19 ابلاغ نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوقهای سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
42 12020041 1393/05/02 ابلاغ سقف کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله مختلف در بورس / فرابورس در مرحله پذیره نویسی
43 12020042 1393/05/10
ابلاغ نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت با قابلیت انجام صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به قیمت روز درخواست (درحال حاضر موضوعیت ندارد).
44 12020043 1393/05/27 اجازه انجام معاملات قراردادهای آتی سهام به صندوقهای سرمایه گذاری
45 12020044 1393/07/01 امکان سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان
46 12020045 1393/07/05 ابلاغ حداقل سرمایه صندوقهای سرمایه گذاری اختصاص بازارگردانی با مدیریت شرکتهای کارگزاری
47 12020046 1393/09/29
اعلام ترکیب مجاز دارایی های انواع صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار (به ابلاغیه 12020087رجوع شود).

48 12020047 1393/10/14 تعیین حداقل سرمایه نهادهای مالی
49 112020048 1393/10/16 انتقال اوراق بهادار به صندوقهای نیکوکاری و حذف کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات صندوقهای سرمایه گذاری نیکوکاری
50 12020049 1394/03/10 ابلاغ نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال
51 12020050 1394/05/24 امکان تبدیل به سهامی عام شدن شرکتهای تامین سرمایه
52 12020051 1394/07/08 محاسبه نمودن سرمایه گذاری در اسناد خزانه اسلامی در رعایت نصاب سرمایه گذاری صندوقها
53 12020052 1394/09/15
امکان مشارکت صندوقهای سرمایه گاری در فعالیت بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت و شرایط آن (این ابلاغیه، طی ابلاغیه شماره 12020056 لغو شده است).

54 12020053 1394/10/12 جایگزینی ثبت رویداد روش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار
55 12020054 1394/11/05 دستورالعمل رسیدگی به اختلافات در کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت
56 12020055 1394/11/08 شرایط استفاده از نرم افزارها یا بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی توسط نهادهای مالی
57 12020056 1394/11/08 لغو ابلاغیه شماره 12020052 در خصوص امکان مشارکت صندوقهای سرمایه گذاری در فعالیت بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت و شرایط آن
58 12020057 1394/12/11 ابلاغ نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه
59 12020058 1394/12/24 عدم مشمولیت صندوقهای سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی از اعمال دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوقهای سرمایه گذاری
60 12020059 1394/12/24 اعلام حداقل شرایط صدور مجوز فعالیت و تمدید مجوز صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار
61 12020060 1395/03/19 ابلاغ نمونه اساسنامه شرکتهای ارائه کننده نرم افزارها و یا بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی
62 12020061 1395/03/29 امکان سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
63 12020062 1395/04/22 ابلاغ دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه بندی
64 12020063 1395/05/18 ابلاغ دستورالعمل تاسیس و نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری پروژه
65 12020064 1395/05/19 ابلاغ دستورالعمل تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه
66 12020065 1395/06/23 "اصلاحات نصاب سرمایه گذاری و حداقل شرایط بررسی درخواست تمدید فعالیت و افزایش سقف صدور واحدهای سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری ""تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت"" و ""در اوراق بهادار با درآمد ثابت """
67 12020066 1395/06/23 میزان تغییرات قابل اعمال در برخی از هزینه های صندوقهای سرمایه گذاری بدون نیاز به دریافت تاییدیه از طرف سازمان
68 12020067 1395/07/03 دستورالعمل رسیدگی به اختلافات کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
69 12020068 1395/07/24 ابلاغ اساسنامه نمونه شرکتهای رتبه بندی
70 12020069 1395/09/22 ابلاغ اساسنامه نمونه شرکتهای تامین سرمایه(سهامی عام)
71 12020070 1395/09/23
فراخوان دریافت تقاضای تاسیس شرکت رتبه بندی(ممنوعیت حضور بورسهای فعال در کشور، بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ترکیب سهامداری موسسات رتبه بندی)

72 12020071 1395/09/23 امکان اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید سهام توسط صندوقهای سرمایه گذاری
73 12020072 1395/10/15 امکان اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله سهام توسط صندوقهای سرمایه گذاری
74 12020073 1395/10/20
تعیین نصاب سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری ""در اوراق بهادار با درآمد ثابت"" و همچنین نحوه تمدید فعالیت و افزایش سقف صندوقهای سرمایه گذاری ""در اوراق بهادار با درآمد ثابت"" و ""تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت"" (به ابلاغیه 12020087رجوع شود).
75 12020074
1395/12/17
شرایط مدیر سبد و تحلیلگر مجوز سبدگردانی نهادهای مالی  
76 10200193 1395/12/28 شرایط تایید تغییر در ترکیب سهامداران شرکتهای کارگزاری، سبدگردان و مشاور سرمایه گذاری
 
77 12020075 1395/12/21 ابلاغ دستورالعمل حسابداری ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی سبد‌ اختصاصی، رویه حسابداری اوراق اختیار فروش تبعی در صندوق های سرمایه‌گذاری و صورت های مالی نمونه صندوق های زمین و ساختمان
78 12020076 1395/12/27 اصلاحات در دستورالعملهای تاسیس و فعالیت سبدگردانی، مشاور سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی  
79 12020077 1396/02/12 اصلاح مواد 8 و 17 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردانی  
80 12020078 1396/02/12 اصلاح بندهای 16 و 18 ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش­دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت
 
81 12020079 1396/03/28 ابلاغ نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا
82 12020080 1396/04/25 دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار مبتنی بر کالا در صندوقهای سرمایه گذاری
83 12020081 1396/05/21 اصلاح کارمزدهای نهاد واسط و کارمزدهای خدمات ارکان انتشار اوراق صکوک  
84 12020082 1396/05/21 محکومیتهای انضباطی قطعی  
85 12020083 1396/05/21 ابلاغ دستورالعمل تاسیس و فعالیت گروه خدمات بازار سرمایه
86 12020084 1396/06/21
ابلاغ اصلاح دستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسات رتبه بندی
87 12020085 1396/06/21
ابلاغ نحوۀ حضور بورس ها، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ترکیب سهامداری مؤسسه رتبه بندی

88 12020086 1396/06/21
فراخوان عمومی دریافت تقاضای تاسیس موسسه رتبه بندی

89 12020087 1396/07/11
اعلام نصاب مجاز سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و چگونگی احتساب کارمزد از ماخذ یاد شده برای ارکان مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوقها و تغییر نصاب سرمایه گذاری صندوقها در فرابورس ایران(آخرین حدنصابهای سرمایه گذاری پیوست ابلاغیه 12020097 می باشد)
90 12020088 1396/07/11 لزوم سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل معامله در بورس ها و اعلام برخی مفاد اصلاحی در اساسنامه و امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری  
91 12020089 1396/07/11 تعیین سقف سرمایه صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور وابطال و اعلام حداقل سرمایه لازم برای شروع و تمدید فعالیت صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری  
92 12020090 1396/07/15 ابلاغ مصوبات شورای عالی بورس در خصوص تغییر کارمزدهای سازمان بورس و اوراق بهادار  
93 12020091 1396/08/03  اصلاح ابلاغیه شماره 12020038 مورخ 93/3/4 سازمان در خصوص اوراق بهادار قابل سرمایه گذاری توسط سبدگردانها برای مشتریان  
94 12020092 1396/08/14
ممنوعیت صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوقها از طریق شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری
 
95 12020093 1396/09/05 افشای ماهانه پورتفوی صندوقهای سرمایه گذاری
96 12020094 1396/09/13 ابلاغ اساسنامه نمونه شرکت گروه خدمات بازار سرمایه ......(سهامی خاص)
97 12020095 1396/09/19 اصلاح بند 1 و 2 توضیحات بخش الف پیوست 4 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان  
98 12020096 1396/09/27 ابلاغ اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق سرمایه گذاری ارزی
99 12020097 1396/11/28 نصاب سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی و اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه
100 12020098 1396/11/29 اصلاح جداول پیوست دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی
1396/11/29-12:19 تاريخ به روز رسانی:   143781 تعداد بازديد:
 
Skip Navigation Links.

.
 
©2017 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.   نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
Email: info@seo.ir